เรื่อง รับสมัครงาน

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งคุณครูผู้ดูแลเด็ก (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา  และพี่เลี้ยงเด็ก (วุฒิการศึกษาจบตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป) จำนวน 3 อัตรา 

คุณสมบัติ

 1. อายุ 18-32 ปี เพศหญิง
 2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2” ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1  รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา และอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา และนำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

การยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่

 • บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
  เลขที่ 2/25 ถ. ราษฏร์บำรุง ซ.12 (นครระยอง ซ.8) ต.เนินพระ อ./มือง จ.ระยอง 21000
  โทร 0-3861-4810, 0-9687-1206 ในวันและเวลาราชการ

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net