สำหรับท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ  บ้านพัฒนาการฯยินดีต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน ทางบ้าน พัฒนาการฯ ยินดีให้คำแนะนำและพาเยี่ยมชมสถานที่ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆในแต่ละช่วงวัย ดังนั้น เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ จึงขอให้ท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทุกท่านติดต่อ ขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ ในวันเปิดทำการของโรงเรียน (ตามวันราชการ) ใน 2 ช่วงเวลาดังนี้

  1. ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. 
  2. ช่วงบ่าย  ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น.

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาแจ้งความประสงค์และนัดหมายล่วงหน้า โดยติดต่อมาที่โทร 038-614810 และ 089-6871206 ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 - 18.00 น.

สำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  บ้านพัฒนาการฯยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ รวม ไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ทั้งนี้ขอให้ทางคณะผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ บ้านพัฒนาการฯ โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและวันเวลาให้ชัดเจน

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิสำหรับท่านที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้นเพื่อป้องกันการ ติดต่อมาสู่เด็กและบุคลากรผู้ดูแลเด็ก

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net